Civilizační chorobyARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Léčba fibrilace síní v interní praxi

Léčba fibrilace síní v interní praxi – co je nového a na co musíme myslet?

Fibrilace síní je nejčastější supraventrikulární arytmií, která postihuje minimálně 2 % populace, je spojena s vyšší mortalitou, zejména díky tromboembolickým komplikacím, z nichž nejčastější jsou cévní mozkové příhody. Pacienti s fibrilací síní jsou častěji hospitalizováni, mají nižší kvalitu života, sníženou zátěžovou kapacitu. Známý je také úzký vztah fibrilace síní a srdečního selhání. Cílem moderní léčby fibrilace síní ve světle nových doporučení  je především prevence tromboembolických komplikací na základě rizikové stratifikace pacienta, volba adekvátní léčebné strategie ( kontrola rytmu resp. kontrola frekvence), upstream terapie a tam, kde je indikováno, také provedení kauzální léčby arytmie pomocí katetrizační resp. chirurgické  ablace.

Klíčová slova: fibrilace síní, antikoagulace, antiarytmika

první « 1 » poslední