Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Současné možnosti a perspektivy léčby ICD

Současné možnosti a perspektivy léčby ICD

Současné možnosti a perspektivy léčby ICD (Implantace kardioverter - defibrilátoru) 

Kardioverter-defibrilátor (ICD) je přístroj, který se používá k léčbě srdečních arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti. Na tu umírá ve vyspělých zemích okolo 1-2 % obyvatel. Léčebné možnosti zahrnují podávání léků, chirurgický výkon (revaskularizace doplněná odstraněním místa ze kterého arytmie vzniká), implantaci kardioverteru-defibrilátoru nebo kombinaci těchto metod. Současné možnosti a perspektivy léčby ICD:

Nejprve se podíváme do historie ICD

 • 2011 – 30 let výročí uvedení ICD do klinické praxe
 • 1981 – Baltimore – první implantace u člověka – Michel Mirowski
 • 1983 – IKEM – první implantace v ČSSR
 • 2011 – 16 implantačních center v ČR

ICD: Vývoj počtu výkonů v ČR: 1984 - 2010

RTG: Inovativní typ ICD elektrody

 

Co se nám daří a je pomalu standardem…

 • dálková monitorace pacientů s ICD
 • stoupající počet  monitorovaných implantátů
 • úhrada výkonu – nově ano x absence úhrady pac. monitoru a transferu dat
 • Současný stav ICD terapie I

  • není problém se sekundárně preventivní indikací
  • dosud nemáme spolehlivý stratifikátor rizika pro PP – MRI a LE jako asi nejslibnější
  • v současné době není dostatek důkazů pro kompletní eliminaci KT/KF pouze katetrizační ablací à možný cíl

   

  Současný stav ICD terapie II

  • další terapie jako kmenové buňky , buněčné intervence aj. jsou zatím velmi vzdálené běžné klinické praxi
  • ekonomická deprese à znovuotevření otázky ICD v PP všem ?
  • jak s výměnou ICD pro EOL u pacienta s absencí KT/KF a terapie ?

   

  Specifika ČR v ICD terapii

  • dostatečná síť center (Praha) x  chybí Zlín  a Karlovy Vary
  • ICD terapie není okamžitě dostupná všem nemocným à waiting listy v některých ZZ, resp. korekce indikací

   

  Cíle ICD terapie v ČR

  • zlepšení kvality života a bezpečnosti pacientů indikovaných k ICD terapii
  • dostupnost léčby u primárně preventivní indikace
  • snížení nákladů na léčbu
  • implementace telemedicínských principů

0 komentářů

Váš komentář k článku