Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Rozhovor: "Ptejte se na nemoci srdce!"

Rozhovor: "Ptejte se na nemoci srdce!"

Host: Miloš Táborský, kardiolog
Prudké změny počasí pro naše tělo představují zátěž, se kterou se musíme vyrovnávat. Mnozí z nás se po zimním lenošení začínají hýbat, v parcích se vyrojilo množství rekreačních běžců. Na co si dát pozor, aby nás neskolila srdeční příhoda? Jak pečovat o své srdce preventivně? Jaké jsou moderní léčebné postupy u lehkých i závažnějších vad?
Klára M..54 let14:01
Dobrý den,pane doktore.Mívám z ničeho nic náhlé bušení srdce,jakoby klopýtalo.Tlak v uších,krku, u kořene nosu.Trvá to jak kdy-od minuty výše. Tlak mám kolísavý.Bušení mě probudí klidně i v noci,když se mě podaří usnout..Léčím se se štítnou žlázou a osterop.Spánek..klidně za 2 dny jen 4-5 hod.Skončila jsem max na EKG.Jen čekám,kdy to nerozchodím.A o oteklých nohou až do půli lýtek z ničeho nic ani nemluvě.Je zde jen malá poliklinika a třeba na cevní,nebo inter. vyšetření se tu čeká i 3-4 měsíce.Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den.

Dobrý den, jedná se nejspíše o fibrilací síní. 1. krok je dokonalá kompenzace funkce štítné žlázy na endokrinologii 2. kok je návštěva specializovaného artymologického centra a dohoda o antiarytmické léčbě, event. provedení katetrizační ablace. Jistě si zaslouží pozornost, neponechávat prosím bez povšimnutí.


GRAINSOFSAND 14:02

Měl jsem koarktaci aorty, v batolecích věku operována, je mi přes 35, můžu očekávat nějaké komplikace? A mám chodit na pravidelné prohlídky kardio?

Dobře provedená operace koarktace aorty neznamená pozdější komplikace, naopak představuje systémové řešení. Doporučuji 1 x ročně kontrolu kardiologem + echokardiografické vyšetření.


GRAINSOFSAND 14:05
Jak dobrý je Sandonorm, Betaxa a Lokren?

Každý lék a každý typ betablokátoru má svá specifika. Prosím poraďte se ses vým lékařem o konkrétní indikaci daného léku, o jeho možných vedlejších účincích, potencionálních lékových interakcích a také v neposlední řadě o ceně na 1 měsíc léčby. V oblasti betablokátorů je dnes velmi široký výběr a není problém nalézt vhodnou molekulu.


GRAINSOFSAND14:06
Někdo mi kdysi říkal, a že koarktace aorty změní celý život - i psychicky, je to tak? Je to silný zásah do psychicky vedoucí až k psychiatric. onemocněním?
Neléčená koarktace aorty může při svých komplikacích jistě vést druhotně i ke specifických pachologicko-psychiatrickým problémům. Máte-li tuto vrozenou vadu odoperovanou, není příčinná souvislost mezi vadou a event. psychiatrickým onemocněním.

 
NND14:09
Jak pečovat o srdce preventivně?
V oblasti tzv. primární prevence se jedná o následující body: 1. pohybový režim 2. redukce váhy při obezitě 3. dietní režim 4. kontrola cholesterolu a dalších parametrů lipodového spektra 5. léčba přidružených onemocnění - zejména diabetu, vysokého krevního tlaku a dalších, jsou-li přítomny 6. preventivní komplexní prohlídka 1 x ročně od 40 let nahoru


NND14:11
Stává se mi, že zvláště v noci před usnutím - mám arytmii, těžko popadám dech, souvisí to se srdcem?
Ano, některé arytmie se typicky projevují při ulehnutí, před spaním. Může se jednat o arytmie s pravidelných rytmem (tzv. AVNRT) nebo nepravidelných rytmem ( fibrilace síní). Nicméně nejčastěji se jedná o subjektivně vnímané extrasystoly ( nadpočetné srdeční stahy). Dopor: vyšetření kardiologem, provedení 24 hodinového záznamu EKG ( tzv. EKG Holter), další vyšetření dle konkrétního případu.

 
NND14:13
Co znamená mít "srdce sportovce"?
Má to 2 možná vysvělení: 1. srdce naprosto zdravé, trénované, bez přítomnosti jakéhokoliv onemocnění 2. možný výklad je naopak srdce s určitým rizikem- jedná se nejčastěji o tzv. zbytnění svaloviny levé komory srdeční s určitým rizikem náhlého úmrtí - viz opakovaně medializovaná úmrtí sportovců "v živém přenosu" při zápasech. Příčinou je nejčastěji fibrilace komor.


Klára M..54 let14:15
Velmi Vám děkuji za odpověď a ještě Vás prosím...kam se mám obrátit a jak postupovat?Prosím.Připadám si jak žebrák, který prosí o své zdraví.Břeclavsko.
Doporučuji ambulanci p. Dr. Zaviačiče v Hodoníně ( kontakt wiz web) , který je schopen vyšetřit Vás komplexně a v případě potřeby referovat do komplexního kardiovaskulárního centra k řešení.


NND14:18
Co už se dá vše ohledně srdce nahradit uměle v těle člověka?
Velmi dobrá otázka ! Pokrok je jistě velmi daleko a lze nahradit kromě mozkové tkáně, plic a reprodukčních orgánů prakticky vše. Buď se jedná o náhrady umělými materiály ( např. cévní protézy), nebo je jedná o náhrady vlastními či upravenými cizími buńkami. Srdce se např. nechá dočasně nahradit tzv. hemodynamickou náhradou - krevním čerpadlem a to do doby provedení srdeční transplantace. existují i první zprávy o dlouhodové léčbě přístroji u nemocných s velmi pokročilým srdečním selháním - tzv. distanční terapie.


NND14:19
Říká se stále slangově srdci budík?
Srdci spíše ne, jako "budík" je slangově označován kardiostimulátor nebo jako"velký budík" pak implantabilní kardioverter-defibrilátor.
 
NND 14:21
Jste sám kardiak?

Ano, nestydím se zato. Mám vysoký krevní tlak a snažím se ho držet pod kontrolou. Jednám tak, jak doporučuji svým pacientům v souadu se zásadami péče České a Evropské kardiologické společnosti.


NND 14:25
Jak nebezpečná je srdeční arytmie?

Obecně rozdělujeme srdeční arytmie na 2 velké skupiny: 1. bradykardie - pomalý srdeční rytmus - zde může být příliš pomalý tep nebezpečný pro pacienta a řešíme to implantací kardiostimulátoru 2. tachykardie - a: z oblasti srdečních síní pouze fibrilace síní může ohrozit člověka na životě - zejmé mozkovou mrtvicí a embolizací do periferních tepen. Ostatní arytmie pocházející z této oblasti ( s určitými výjimkami) srdečního svalu člověka přímo neohrozí. b: arytmei , které vznikají na úrovni komor ( komorové tachykardie, fibriace komor) jsou životu nebezepečné a jejiz poznání a léčbě je dnes věnována velká pozornost.

 
BrainKB14:26
Používá se stále příměr - srdce jako zvon?

Ano, pro mě osobně je to synonymum naprosto zdravého srdce s dobrou funkcí , normálním chlopněmi, bez dalších onemocnění.

 
jitka14:29
Jak moc jsou nebezpečné vychýlené chlopně? Vrozeně u dítěte...? díky

Významnost chlopenní vady u dítěte vždy musí být posouzena ve specializovaném centru pediatrické kardiologie. provádí se standardně ultrazvukové vyšetření, které jasně definuje, zda je vada vůbec přítomna a pokud ano, jak je významná a zda vyžaduje pouze observaci, event. kardiochirurgické řešení. Rozhodně nepodceňovat - nejlepší adresy - Dětské kardiocentrum FN Motol, přednosta prof. Jan Janoušek, Ph.D., v Brně pak Dětská nemocnice v Černých polích.
 
 

0 komentářů

Váš komentář k článku