Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

S docentem Táborským o eHealth, telemedicíně a zdravém Česku

S docentem Táborským o eHealth, telemedicíně a zdravém Česku

Pozitivně motivujme a vysvětlujme, že eHealth a telemedicína nerovná se IZIP, ale že přináší značné přínosy pacientům i zdravotním odborníkům, říká Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA.

Pokud se řeknou pojmy eHealth, Telemedicína nebo zdraví, co si vybavíte?

V současné době je pro mě pojem zdraví, a to ve formě jak preventivních opatření, tak sledování známých onemocnění, nedílně spojen s problematikou elektronizace zdravotnictví a využíváním některého z řady telemedicínských postupů.

 

Jak pokročilé je v těchto třech oblastech (eHealth, telemedicína a zdraví) Česko?

Česká republika je na rozdíl od řady zemí Evropské unie stále na začátku. Souvisí to s celkovou atmosférou ve společnosti, která je v oblasti elektronizace negativně ovlivněna především výsledky projektu IZIP. Je především třeba pozitivně celospolečensky motivovat a vysvětlovat širokému spektru obyvatel i odborných pracovníků, že telemedicína není IZIP. Jsou to projekty, které vedou k vyšší transparentnosti, efektivitě a bezpečnosti pacientů.

Pro mě osobně dochází nyní k RESTARTu této problematiky.

 

Jak byste našim čtenářům představil NTMC?

Národní telemedicínské centrum je především ideovou platformou pro komunikaci, použití telemedicínských postupů v běžné klinické praxi u širokého spektra nejen kardiovaskulárních onemocnění, ale i celé řady jiných problematik. 

S ohledem na skutečnost, že pracujeme na půdě I. Interní kliniky – kardiologické, se nejvíce věnujeme problematice kardiovaskulární. Ale i mimo ni se v souladu s celospolečenskou potřebou a epidemiologickými a ekonomickými daty věnujeme také problematice diabetu, nadváhy, chronické obstrukční choroby bronchopulmonální a celé řadě dalších problematik.

Nedílnou součástí je i otázka využití telemedicíny pro seniory, kde je cílem nejen navázání komunikace, ale především zlepšení kvality života pacientů, poskytování informací, pocit bezpečí, a to zejména pro osamělé jedince.

 

Jak vznikla myšlenka založení NTMC?

Myšlenka založení NTMC vychází z mých dlouhodobých zahraničních zkušeností, kde mi již v 90. letech 20. století za mých studijních pobytů v Německu a USA bylo jasné, že další rozvoj klinické medicíny je jednoznačně spjat s rozvojem obecné elektronizace společnosti, zdravotnictví a dalších oblastí.

 

Jaké vidíte přínosy telemedicíny pro zdravotnický personál a jaké pro pacienty?

Pro pacienta je to především pocit bezpečí, z klinického pohledu pak možnost bezprostředně reagovat na náhlé a zásadní změny zdravotního stavu, předcházet závažným komplikacím, měnit flexibilně léčbu, upravovat ji podle aktuálního klinického stavu. A pro řadu starších jedinců je to jedna z mála možností popovídat si s někým na druhé straně komunikačního zařízení.

Pro odborníky je přínosem možnost bezprostředního sledování aktuálního vývoje zdravotního stavu pacienta a schopnost zareagovat na tento vývoj úpravou léčby, indikací vyšetřovacího programu, možnost předcházet komplikacím a nadbytečným hospitalizacím.

 

Jaké jsou největší překážky, kterým ve svých snahách čelíte?

Největší překážkou je pomalé objevování světa telemedicíny odbornou a laickou veřejností. V posledních měsících však přece jen nacházíme lepší odezvu v obou segmentech a daří se nám postupně dohánět Evropu.  A v některých klinických aplikacích budeme i první na světě: monitorace rizikových těhotenství – matky a plodu, monitorace pacientů s pokročilou plicní arteriální hypertenzí.

1 komentář

眼鏡市場

<strong><a href="http://www.brandglassesjp.com/categories/1363155741-23.html">プラダ</a></strong>飢饉のサングラスが最初に市場に来たとき、彼らはわずかでしaffordSunTec自動車ガラス、スコッツデールアリゾナ州で自動車ガラス店は、高度な訓練を受けたと認定された自動車ガラスの技術者を有しており、ナショナルグラス協会(NGAのメンバーであることを非常に高価な製品であった)割引オークリーのサングラスの複数行に加えて、店はオークリーのパフォーマンスを最大化するように設計アクセサリー、生活、<strong><a href="http://www.brandglassesjp.com/categories/1363155751-30.html">ポリス</a></strong>そしてsunglasses7ガラスの修理·交換サービスプロバイダの各セットの外観は一般的に、それも高品質のサービスを保証し、を運ぶあなたがヴィンテージカルティエサングラスの古典的なセットのペアを所有している場合は、同じ日に、あなたは本当にオークリーは保護するためにチリの鉱山労働者への "レーダー"サングラスの35ペアのその寄付で、最近話題になったファッションとスタイルの究極の意味を持つ少数の人々の1アール彼らのundergroundArmaniサングラスは優れたデザイン、正確シェード、およびユニークartisanship5の無敵の一例である66日後に彼らの洞窟からの脱出の際目)ホワイトフレームが飢饉アイ季節ごとに磨耗し、その非常に涼しい、広々とした白いフレームのためのホットなトレンドの一つである彼らはほとんどの場合、貯蓄がしかし、いくつかのスコッツデールの自動車ガラス店が納得するために、その抜け穴を使っているから起動する非常に異なるtechniquesInを使用して、非常に異なるガラスのオブジェを作り出したという事実は、にもかかわらず、ボヘミアン、ムラノガラスメーカーとの間に良好なperceptionCompetitionは常に熾烈だっ提供それらが完全に覆われているため、彼らは自由のために新しいフロントガラスを持つことができ、<strong><a href="http://www.brandglassesjp.com/">レイバン サングラス</a></strong>消費者

Váš komentář k článku