Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

V Olomouci vniklo Národní telemedicínské centrum

V Olomouci vniklo Národní telemedicínské centrum

Společný krok směrem k budoucímu využívání nových technologií v léčbě na dálku učinila Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého. Tyto dvě instituce společně založily v Olomouci Národní telemedicínské centrum (NTC), které bude sloužit jako koordinační a edukační centrum pro nové odvětví medicíny. Telemedicína se od roku 2014 rovněž zařadí mezi studijní předměty lékařské fakulty.

Medicína na dálku dokáže u pacientů sledovat různé parametry od hladiny cukru až po správné užívání léků. A pacienti nemusí opakovaně docházet do ambulancí na odběry vzorků. „Moderní technologie tak mohou zvýšit bezpečnost pacienta a efektivitu léčby. Zlepšují také komunikaci mezi personálem a nemocným,“ uvedl za NTC kardiolog Miloš Táborský.

V Česku existuje několik stovek tisíc pacientů, kteří jsou na protisrážlivé léčbě. Skupina jejich léků má ale široké indikace a je nebezpečná tím, že při vysokých hodnotách může pacient nebezpečně krvácet. Závažné komplikace se ale dostaví i při extrémně nízkých hodnotách. Stálé sledování není jednoduché zvláště pro pacienty, kteří mají z domu daleko do lékařského centra, nebo jsou imobilní. Pomocí jednoduché a nenákladné technologie si ale může sám denně odebrat kapku krve a výsledky rozboru odeslat do medicínského centra prostřednictvím mobilního telefonu. Pokud se hodnoty odchylují od požadavků léčby, zdravotnický personál jej ihned kontaktuje.

Podobně může telemedicína posloužit diabetikům, kterých je v Česku na 800 tisíc a deset procent z nich je stiženo nepříjemným kolísavým diabetem, který je nutné stále sledovat. A stejné metody se užívají také u sledování krevního tlaku u hypertoniků.

„Nejvíce zkušeností máme z dálkového sledování poruch srdečního rytmu u pacientů s kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. Týká se asi pěti stovek lidí,“ prohlásil Táborský, který je zároveň přednostou kardiologické kliniky.

Telemedicínu by mělo v budoucnu rozvíjet samostatně každé z osmi českých kardiocenter, aby mohli sledovat své konkrétní pacienty. Olomoucké NTC má pro ně zajistit metodiku i výuku. „Naším cílem je ověřit efektivitu těchto technologií v klinické praxi. Data následně poskytneme i zdravotním pojišťovnám. Národní centrum bude také partnerem pro nadnárodní projekt v rámci Evropské unie,“ řekl projektový manažer NTC David Kula.

Olomoucké centrum monitoruje i pacienty v Karlovarském kraji, Praze nebo na Slovensku. A při jejich pohybu prostřednictvím internetu vlastně na celém světě. Telemedicína je zatím dostupná asi pro 1500 pacientů. Zdravotní pojišťovny tyto technologie zatím nehradí.

Telemonitoring pacientů se ve světě zkouší od roku 1966, masověji se rozvíjí až s nástupem mobilních telefonů a internetu.

 

Telemedicína v České televizi:

Komentované Události v regionech +

Události v regionech (stopáž 8:30-10:40)

0 komentářů

Váš komentář k článku