Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Novinky v kardiologii pro praxi

Novinky v kardiologii pro praxi

Konfrence Novinky v kardiologii pro praxi

Olomouc | 23. 2. 2012 

Slavnostní zahájení konference – doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Program konference:

9.05–10.25 Novinky ve farmakologické a nefarmakologické léčbě kardiovaskulárních

onemocnění – garant doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Možnosti orgánové podpory v léčbě akutních stavů v kardiologii – MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Chirurgická léčba fibrilace síní – MUDr. Štěpán Černý, CSc.

15 let zkušeností se srdeční resynchronizační léčbou – MUDr. Marián Fedorco

Rivaroxaban v prevenci CMP s fibrilací síní – doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA – Sympozium firmy BAYER, s.r.o.

 

10.45–11.45 Srdeční selhání – garant prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Doporučení pro diagnostiku chronického srdeční selhání – ČKS 2011 – prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Nová doporučení pro srdeční selhání – léčba – prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Kazuistika nemocného se srdečním selháním – prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

 

12.20–13.35 Ischemická choroba srdeční – garant prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC

Možnosti a limitace moderní echokardiografie v detekci viability myokardu – MUDr. Dan Marek

První živý vstup z echokardiografických laboratoří I. interní kliniky – kardiologické, FN Olomouc – MUDr. Jiří Ostřanský

Moderní léčba akutního koronárního syndromu protidestičkovými léky – MUDr. David Richter

Co je možné zlepšit v léčbě AIM v České republice? – MUDr. Petr Kala, Ph.D.

Současná doporučení stratifikace invazivního přístupu u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevací ST segmentu – MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.

 

13.50–15.10 Hypertenze – garant MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Novinky v diagnostice a léčbě hypertenze – MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Kazuistiky z praxe Centra pro léčbu hypertenze – MUDr. Eva Kociánová

Druhý živý vstup z I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc „Renální denervace u pacienta s rezistentní hypertenzí” – MUDr. David Richter, doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Hypertenze v těhotenství – MUDr. Yvona Hrčková

Jak vyšetřujeme pacienty v Centru pro hypertenzi – Pavla Doupalová, Ivana Buriánková, Ilona Benušová, MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

0 komentářů

Váš komentář k článku