Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Radiožurnál, 22. 9._rozhovor

Radiožurnál, 22. 9._rozhovor

Místo léků elektrický šok. Do Česka dorazily nové metody

V medicíně se množí obory, které využívají k léčbě pacientů elektrický proud. V Česku se objevuje stále více lékařských postupů, které tento druh energie využívají k odstranění zdravotních potíží. Vedle MDM metody, která zlepšuje život diabetikům, se elektřina využívá nově i v léčbě vysokého krevního tlaku. A na obzoru jsou další možnosti.

Olomoucká nemocnice léčí krevní tlak pomocí nového zákroku

Lékaři olomoucké fakultní nemocnice dnes v přímém přenosu předvedli novou metodu pro léčbu vysokého krevního tlaku. Při zákroku zavedou lékaři přes třísla do oblasti ledvinných tepen speciální vodič. Pomocí elektrického proudu trvale ovlivní nervové impulzy, které se podílejí na vzniku vysokého krevního tlaku.

Specializovaný výkon pomůže lidem, u kterých se nedaří tlak dlouhodobě snížit. Olomoucká nemocnice je prvním zařízením v České republice, které použilo tuto metodu.V předsálí operačního sálu vysvětlil Radce Kvasničkové celý zákrok docent Miloš Táborský.„Kolegové už začali, nyní provádí denervaci levé renální tepny, a až vejdeme do sálu, já budu pokračovat na úrovni pravé ledvinné tepny,“ řekl Radiožurnálu.Během přítomnosti v sále je potřeba rentgenová zástěra, aby nedošlo k nebezpečnému ozáření.Pacient na sále je cizinec, a tak se mluví anglicky. Docent Táborský vysvětluje, že je zde mezinárodní tým, který má zkušenosti ze zahraničí.Při zákroku je operovaný člověk utlumen léky a nemá tak žádné bolesti.Na obrazovce v sále je vidět kontrastní látka, kterou se plní ledvinná tepna, aby bylo vidět obrysy tepny a kontakt elektrody se stěnou tepny. Speciální vodič je do tepny zasunut přes pacientova třísla.Dotyčný bude po zákroku 3 dny v nemocnici, pak by se měl jeho vysoký krevní tlak postupně stabilizovat.Ke Světovému dni ledvin se připojí i některé nemocnice v ČeskuLidem s vysokým krevním tlakem slouží v Olomouci nové léčebné centrumPreventivní akce v Olomouci proti nemocím ledvin

http://www.rozhlas.cz/_zprava/952125

0 komentářů

Váš komentář k článku