Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Rozhovor pro žena.centrum.cz

Rozhovor pro žena.centrum.cz

MUDr. Táborský: Na geny se jen vymlouváme!

27.8.2011Zuzana Selementová

NÁŠ ODBORNÍK

MUDr. Miloš Táborský se narodil v roce 1962, 25 let medicínské praxe. Věnuje se kardiologii, zejména problematice poruch srdečního rytmu. V současné době pracuje jako přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě medicíny se aktivně zajímá o architekturu, zejména moderní českou z období 20-30tých let. Je vášnivý automobilista se zájmem o sportovní vozy, aktivním zájmem o moderní gastronomii, víno a zdravý životní styl. Má 3letého výmarského ohaře Arga.

Jeho životní motto zní:
"Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou."

 

Kouření je hlavní příčinou onemocnění srdce, infarktů a rakoviny plic. Tyto informace jsou již všeobecně známé a nikoho příliš nepřekvapí. Aby kouření zasáhlo vaše zdraví, však ani nemusíte kuřákem být! 

Na to upozorňuje kardiolog Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA, kterého jsme se zeptali na nebezpečí, kolem kouření včetně pasívního. 

Na srdci se pozná náš životní styl. Pozná se na něm taky, jestli jsme „srdcaři" a vnímáme svět srdcem? 

Myslím si, že ano, protože "srdcaři" jsou díky své povaze a vnímání světa a okolí měně vystavováni prudkým změnám vegetativního nervstva, nabízí se tedy logicky, že budou mít menší výskyt např. hypertenze, fibrilace síní apod. Nicméně seriózní vědecká data na této úrovni nejsou k dispozici a berte to prosím jako můj osobní názor, neboť se sám za "srdcaře" považuji.

Proč je v létě větší výskyt srdečních nemocí a příhod? 


Foto: Žena

Je to mýtus, který opravdu neplatí a je třeba ho přestat opakovat. Statistiky pracovišť rozhodně nehovoří o tom, že by v letních měsících bylo více akutních infarktů myokardu, srdečních arytmií aj. Je rozhodně více kolapsových stavů z dehydratace, zejména u starších lidí, které laicky působí jako dramatický stav a příjezd RZP ještě více utvrdí pozorovatele o tom, že se " jednalo určitě i infarkt !  

Bývalý ministr Janota byl denně v pohybu a zemřel přímo na kurtu. Jak si to vysvětlit?

Nejčastější příčinou u náhlého úmrtí u dosud zdravého člověka je akutní infarkt myokardu s komplikací typu fibrilace komor, ruptury mezikomorové přepážky a řadu dalších nebo by se mohlo jednat o masivní plicní embolizaci, disekci aorty, rozsáhlou cévní mozkovou příhodu.

V kardiovaskulárních onemocněních patříme bohužel ke světovým velmocem. Jsou to geny, způsob stravování nebo způsob života?

Jistě je to genetická zátěž, tu neovlivníme a často se ní rádi vymlouváme. Mnohem důležitější je především absence pohybu, nesprávné stravovací návyky, neochota absolvovat pravidelná preventivní vyšetření, kouření, nadmíra alkoholu.

Ženy prý mají v oblasti srdečních chorob před muži výhodu. Platí to ještě?

Ženy mají výhodu do určité míry - jednak mají skutečně absolutně menší výskyt kardiovaskulárních onemocnění, zejména ICHS a jsou do určité doby v této oblasti protektovány na úrovni hormonální. Toto přestává platit v klimakteriu, které je pro ženu složitým obdobím ve všech různých rovinách. V řadě případů vhodně zvolená hormonální substituce může nejen zmírnit nepříjemné projevy klimakteria, ale především ženu efektivně chránit před osteoporózou, vznikem a rozvojem aterosklerózy a další zdravotních komplikací. Navíc mají ženy i některá specifická onemocnění, jako např. vzácný typ postižení srdečního svalu - tzv. kardiomyopatii, která je indukována často výrazným stressem. Naštěstí ve většině případů je zaznamenám postupný návrat k normální funkci srdce.

Už jsme slyšeli o rizicích pasivního kouření. Můžete je zopakovat a připomenout?

Kouření je hlavní příčinou onemocnění srdce, infarktů a rakoviny plic. Tyto informace jsou již všeobecně známé a nikoho příliš nepřekvapí, ovšem na to, aby kouření zasáhlo vaše zdraví, není nutné kuřákem být. Statistiky uvádějí, že ročně umírá v ČR na následky pasivního vdechování cigaretového kouře až 3.500 nekuřáků. Příčinou jejich smrti je bezohlednost kuřáků a příliš benevolentní legislativa

Jak  je to s pohybem u starších lidí obecně?

Pokud je již u člověka známo kardiovaskulární onemocnění, je nejčastější příčinou náhlého úmrtí ztv. "náhlá srdeční smrt", kdy se ve většině případů jedná o život ohrožující poruchu srdečního rytmu - komorovou tachykardii, fibrilaci komor a další.

Co doporučujete jako vhodný pohyb pro srdce u netrénovaných starších lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví? 

Pohyb u starší populace je naprosto vhodný. Míra a forma pohybu závisí na tom, zda má člověk již nějaké onemocnění - ischemickou chorobu srdeční, diabetes, hypertenci atd, nebo je dosud zdráv.
Jako příklad vhodné pohybové aktivity lze uvést procházku 2 x denně v době trvání minimálně 30 min, kondiční plavání 2 x týdně, jógu, nordic walking, cyklistiku aj. Formu a typ zátěže vždy nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem při již známých onemocněních. Vhodný je sporttester nebo jiná forma kontroly tepové frekvence, která je vodítkem vhodné míry zátěže. Pro kardiaky existují např. kluby kardiaků, které se touto otázkou profesionálně zabývají.

Nepřehání se tak trochu rizika pasivního kuřáctví - vždyť je to kouření z tzv. druhé ruky.

Častými oběťmi pasivního kouření jsou bohužel také děti, které si své prostředí vybrat nemohou. Rodiče, kteří jsou za jejich zdraví plně odpovědni, by si měli uvědomit, že kvůli pasivnímu kouření hrozí dětem zvýšené riziko zápalu plic, zvýšené riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu, zvýšené riziko infekcí dýchacího systému 1,5 -2 krát. Pasivní kouření je příčinou desetiny dětských leukemií a také výrazně snižuje plicní funkce dítěte. Zhoršuje také příznaky u nemocí, jako jsou alergické astma, atopický exém a alergická rýma a riziko zánětu středního ucha. 

Rizika spojená s pasivním kouřením jsou nesporná. Nekuřák by se proto měl cigaretovému kouři cíleně vyhýbat. I nekuřákům může cigaretový dým způsobit zhoubné nádor na plicích, jazyku, dásních a v ústní dutině. Astma, infarkt, mozkovou mrtvici, leukémii, časté bolesti hlavy, zubní kazy a bolestivé podráždění očí, krku a nosu.

http://zena.centrum.cz/zdravi/zivotni-styl/clanek.phtml?id=712144

 0 komentářů

Váš komentář k článku