Pro odborníky

ARCHIV BLOGU

ARCHIV NOVINEK

Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Organizace XIX. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti

XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Hlavními tématy sjezdu byly:

• problematika kouření a kardiovaskulárních onemocnění
• podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu.
• přímé přenosy a záznamy s aktuální problematikou intervenční kardiologie a elektrofyziologie přenášené ze čtyř špičkových českých a moravských pracovišť.
• obhajoba doporučení (guidelines) ČKS. Úplně poprvé byla vytvořena guidelines pro koronární revaskularizaci, společně připravená s Českou společností kardiovaskulární chirurgie.
• obhajoba inovovaných doporučení pro léčbu fibrilace síní, pro léčbu komorových arytmií a příprava kardiaka k nekardiálním chirurgickým výkonům.

Další aktivity:
• Nedílnou součástí byl i vzdělávací program pro sestry a technické pracovníky, jehož abstrakta umožnila vytvořit ucelený dvoudenní program.
• Česká kardiologická společnost ve spolupráci s magistrátem statutárního města Brna a Jihomoravským krajem připravila kromě tradičního Kardioběhu Jiřího Tomana akci na podporu nordic walking pro širokou veřejnost.

Hlavní cíl kongresu:
Postgraduální vzdělávání širokého spektra pracovníků v kardiologii.

 

 

0 komentářů

Váš komentář k článku